NOAA

Idź do spisu treści

Menu główne

++++++++++++++++HF7ST--------------------------------

 
 

4 sierpnia 2019 AWARIA NOAA 15  89°
"Możemy mieć tylko nadzieję, że jest to kolejny sporadyczny problem,
ale niestety wydaje się, że zegar NOAA-15 dobiega końca."  

https://ibb.co/FWkKPTn     NOAA 15 05 sierpnia 18:47:23 89 ° 257 ° (WSW) 18:57:57 137,6200
https://ibb.co/3pYnfgG
     NOAA 15 05 sierpnia 20:30:13 15 ° 273 ° (W) 20:36:09 137,6200
https://ibb.co/YB1VJyg
     NOAA 15 05 sierpnia 20:30:13 15 ° 273 ° (W) 20:36:09 137,6200
https://ibb.co/vJq7Bp9
      NOAA 15 05 sierpnia 20:30:13 15 ° 23 ° (W) 20:36:09 137,6200

                            ^^^ NOAA 15 AWARIA silnika skanującego AVHRR ^^^
NOAA 15 NAPRAWA silnika skanującego AVHRR
NOAA 15 07 sierpnia 19:37:39 37 ° 263 ° (W) 19:47:22 137,6200
https://youtu.be/hDTNiVa7yTA
NOAA 15 NAPRAWA silnika skanującego AVHRR
NOAA 15 07 sierpnia 19:37:39 37 ° 263 ° (W) 19:47:22 137,6200
https://youtu.be/hDTNiVa7yTAPromieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna)
– rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego.


Składowa elektryczna i magnetyczna fali indukują się wzajemnie
– zmieniające się pole elektryczne wytwarza zmieniające się pole magnetyczne,
a z kolei zmieniające się pole magnetyczne wytwarza zmienne pole elektryczne.                                        

NOAA – satelity meteorologiczne należące do amerykańskiej agencji NOAA,
krążące po orbitach heliosynchronicznych,
prawie biegunowych, na wysokości około 850 km. Wchodzą w skład systemu POES
(Polar Operational Environmental Satellite).
Są także wykorzystywane przez system ratownictwa Cospas-Sarsat[1].

Ich najważniejszy przyrząd, radiometr AVHRR, wykonuje zdjęcia

o dużej rozdzielczości w pięciu zakresach widma (zielony, czerwony,
trzy pozostałe to różne rodzaje podczerwieni).

Satelity NOAA wykorzystują dwa systemy do przekazu sygnału na Ziemię.

Pierwszy z nich to High Resolution Picture Transmission (HRPT)
(zdjęcia wysokiej rozdzielczości), drugi to Automatic Picture Transmission
(APT) (zdjęcia niskiej rozdzielczości).

Satelity NOAA przekazują zdjęcia satelitarne w sposób nieszyfrowany (APT),

na częstotliwościach radiowych z zakresu 137-138 MHz.
Można je odbierać nawet przy użyciu sprzętu radioamatorskiego.
Taki dźwięk zapisany np. w formacie wave można przekształcić w zdjęcie satelitarne
przy użyciu odpowiedniego oprogramowania.
Odbiór zdjęć w systemie HRPT wymaga bardziej rozbudowanego sprzętu.


Satelity serii NOAA
NOAA 1 (ITOS-A) – wystrzelony 11 grudnia 1970, nieaktywny
      NOAA 2 (ITOS-D) – wystrzelony 15 października 1972, nieaktywny
NOAA 3 (ITOS-F) – wystrzelony 6 listopada 1973, nieaktywny
 NOAA 4 (ITOS-G) – wystrzelony 15 listopada 1974, nieaktywny
NOAA 5 (ITOS-H) – wystrzelony 29 lipca 1976, nieaktywny
                         NOAA 6 (NOAA A) – wystrzelony 27 czerwca 1979, wyłączony 31 marca 1987
                                                               NOAA B – wystrzelony 29 maja 1980, nie osiągnął planowanej orbity z powodu anomalii w pracy rakiety
                                                             NOAA 7 (NOAA C) – wystrzelony 23 czerwca 1981, wyłączony w czerwcu 1986 w wyniku awarii zasilania
                       NOAA 8 (NOAA E) – wystrzelony 28 marca 1983, uległ awarii 29 grudnia 1985
                        NOAA 9 (NOAA F) – wystrzelony 12 grudnia 1984, pracował do 13 lutego 1998
                              NOAA 10 (NOAA G) – wystrzelony 17 września 1986, pracował do 30 sierpnia 2001
                             NOAA 11 (NOAA H) – wystrzelony 24 września 1988, nie pracuje od czerwca 2004
                                    NOAA 12 (NOAA D) – wystrzelony 14 maja 1991, wyłączony z użycia w sierpniu 2007
w związku ze zużyciem akumulatorów
                                 NOAA 13 (NOAA I) – wystrzelony 9 sierpnia 1993, uległ awarii 2 tygodnie po starcie
                            NOAA 14 (NOAA J) – wystrzelony 30 grudnia 1994, nie pracuje od 23 maja 2007
       NOAA 15 (NOAA K) – wystrzelony 13 maja 1998, nadaje w APT na częstotliwości 137,620 MHz
                                          NOAA 16 (NOAA L) – wystrzelony 21 września 2000, misja zakończona 9 czerwca 2014
                                               NOAA 17 (NOAA M) – wystrzelony 24 czerwca 2002, został wycofany w dniu 10 kwietnia 2013
           NOAA 18 (NOAA N) – wystrzelony 20 maja 2005, nadaje w APT na częstotliwości 137,9125 MHz
     NOAA 19 (NOAA N Prime) – wystrzelony 6 lutego 2009, nadaje na częstotliwości 137,100 MHz

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego